Om MAFTEK

Om MAFTEK


MAF Teknikkonsult AB är ett lokalt företag i Malmfälten, med sitt säte i Kiruna.


Hösten 2017 bestämde sig ingenjören Martin Fredriksson att samla sin kunskap efter flerårig erfarenhet inom yrket och starta MAF Teknikkonsult AB.  Ett företag med målet att skapa tekniska lösningar där kundens bästa alltid ska ligga i fokus. Att genomsyra verksamheten med en känsla av innovation, kvalité och hållbarhet.


Idag är MAF Teknikkonsult ett företag som håller fast i sina ursprungliga mål och stadgar. Ett företag som lägger stor vikt på tillgänglighet, då vi vet att kundens problem sällan håller sig inom dygnets ljusa timmar. Ett företag som siktar på att befästa sin position som det lilla företaget som aldrig ser ett problem utan en lösning.


MAF TEKNIKKONSULT AB

För dina projekt framåt